Snösiska

Snösiskan är gråsiskans nordliga “kusin” och den uppträder oftast tillsammans med gråsiskor. Teckningen påminner om gråsiskans, men den är över lag ljusare. Man kan få intryck av en gråsiska som täckts av frost eller mjöl. Övergumpen lyser rent vit och streckningen på kroppsidorna är ofta obetydlig. Liksom gråsiskan har snösiskan en röd fläck i pannan, men på bröstet är hanarna snarare rosa än röda. Liksom gråsiskan är snösiskan normalt talrikare i norr även om antalet kan variera mycket från år till år.