Kortversion av vad du behöver göra

Logga in, klicka på Mina rapporter.
Min Rapporterinsgstatistik i vänstermenyn visar din rapportplats. Om den du vill rapportera från saknas, Lägg till ny rapportplats.

På rapporteringssidan

Flik 1 — Välj rapportplats.
Flik 2 — fyll i antal av de arter du sett. Om arten saknas, så för vi inte statistik över den.
Flik 3 — Granska och rapportera på den gröna knappen.

Om du vill ändra antal av något, gå åter in på flik 2 och ändra/lägg till. Klicka på flik 3 igen och rapportera på nytt. Det är bara den sist inskickade rapporten som används.
 

Så här går Vinterfåglar Inpå Knuten till!

 • Kampanjen genomförs alltid i slutet av januari. Räkningen pågår från fredag morgon till måndag kväll. 2024 är detta 26/1—29/1. Man kan skicka in rapporten ända till den 5/2.

 • Skriv upp det högsta sammanlagda antalet individer av en art som du ser vid ett och samma tillfälle. Du rapporterar endast de fåglar som äter vid din fågelmatning.

 • Ser du först 5 talgoxar, sedan 8 och därefter 6, så är det 8 som rapporteras. Du ska INTE ADDERA ihop alla fåglar du ser.

 • Har du frågor är du välkommen att mellan klockan 09.00 och 17.00 ringa Kajsa Grebäck på 073-148 29 89 eller till Staffan Müller på 070-322 23 45.

 • Är du osäker på vilken art du ser, så hoppa över den i rapporteringen eller ring vår telefonjour ovan för att få hjälp.
 • Under hur lång tid skall man räkna, handlar det om flera timmar? Man räknar under en stund som man själv avgör längden på, men den skall räcka för att artbestämma fåglarna i lugn och ro.

 • När du är inloggad så kan du spara dina siffror i rapporten genom att skicka in den, annars försvinner siffrorna. Se nästa punkt.

 • Om du är inloggad så kan du kan gå tillbaka och ändra/lägga till i din rapport flera gånger under de aktuella dagarna. Om du väljer att skicka in en rapport igen så uppdateras den med korrekta siffror. Det är alltid den sist inskickade rapporten som är den som gäller.

 • Man tar inte bort gamla rapportplatser om man flyttat, de hänger ihop med statistiken. Lägg bara till en ny.

 • Har du råkat lägga in din rapportplats två gånger kan du själv lägga ihop dem på Uppdatera rapportplats.

 • Välkommen till Facebookgruppen "Fåglar Inpå Knuten" som är bemannad med flera volontärer under rapporteringshelgen. Facebookgruppen Fåglar Inpå Knuten

 

 

Flera olika sätt att rapportera:

Inloggad med konto på webbplatsen, eller om du bara vill lämna en rapport, så gör du det här. Via appen eller på en pappersrapport man skriver ut och postar.

Obs! Det bästa är om du kan rapportera via www.vinterfaglar.se eller vår app Vinterfåglar Inpå Knuten. Då får du tillgång till din statistik och kan följa fåglarna i vid din egen matning.