Kortversion av vad du behöver göra!

I menyn när du är inloggad: Klicka på Mina rapporter
Min Rapporterinsgstatistik i vänstermenyn visar din rapportplats. Om den du vill rapportera från saknas, gå till ”Lägg till ny rapportplats”

Rapportera

Flik 1 - Välj rapportplats
Klicka på flik 2 - fyll i antal av de arter du sett. Om det är en ovanlig art så leta upp den längst ner och klicka på Lägg till art. Sen kan du fylla i antal. 
Klicka på filk 3 - Granska och rapportera på den gröna knappen längst ner.

Om du vill ändra antal av något, gå åter in på flik 2 och ändra/lägg till. Klicka på flik 3 igen och rapportera på nytt. Det är bara den sist inskickade rapporten som används.

 

Vill du rapportera på papper och skicka in? Läs längst ner ¨på den här sidan.
 

Så här gör du när du räknar fåglarna!

  1. Kampanjen genomförs alltid den sista helgen i januari. Räkningen pågår från fredag morgon till måndag kväll. 2019 är detta 25/1-28/1. Man kan skicka in rapporten ända till den 6 februari.

  2. Skriv upp det högsta sammanlagda antalet individer av en art som du ser vid ett och samma tillfälle. Du rapporterar endast de fåglar som äter vid din fågelmatning.

  3. Ser du först 5 talgoxar, sedan 8 och därefter 6, så är det 8 som rapporteras.Du skall INTE ADDERA ihop alla fåglar du ser.

  4. Har du frågor är du välkommen att ringa Staffan Müller på 070-32 22 345 mellan klockan 09.00 och 15.00 Du kan också skicka frågor till stina.rigback@birdlife.se 

  5. Är du osäker på vilken art du ser, så hoppa över den i rapporteringen eller ring vår telefonjour för att få hjälp.

  6. Spara dina siffror i rapporten genom att skicka in den, annars försvinner siffrorna. Se nästa punkt.

  7. Du kan gå tillbaka och ändra/lägga till i din rapport flera gånger under de aktuella dagarna. Om du väljer att skicka in en rapport igen så uppdateras den med korrekta siffror.

  8. Man tar inte bort gamla rapportplatsen om man flyttat, de hänger ihop med statistiken. Lägg bara till en ny.

  9. Har du två likadana rapportplatser kan du själv lägga ihop dem på Uppdatera rapportplats.

  10. Välkommen till Facebookgruppen "Fåglar Inpå Knuten" som är bemannad med flera volontärer under rapporteringshelgen. Facebookgruppen Fåglar inpå knuten

 

Från och med 2015 sparas dina årliga rapporter i en databas som du själv kan titta tillbaka på. Dessutom, om du deltagit tidigare år, kan dina räkningar från tidigare år (2006-2017) finnas med. Det är under förutsättning att det har varit möjligt att tolka adressen som du skrivit in när du rapporterat från tidigare år. Adress och namn jämförs. Från vår sida har vi gjort en stor insats för att tolka de adresser som skrivits från tidigare år. Om du inte hittar tidigare år så har vi inte lyckats tolka dina adresser och då är det inte någon idé att höra av sig till oss eftersom vi redan gjort det som går att göra för att leta fram adresser ur de gamla årliga databaserna.

Du är välkommen att skicka in din rapport för räkningshelgen 25-28 januari fram till onsdagen den 6:e februari.

 

Här finns ett rapportformulär i PDF-format för utskrift. Du kan dela ut det till vänner och bekanta som inte har en dator eller telefon att rapportera ifrån.

Klicka här för att ladda ner pappersrapport

Obs! Det bästa är om du kan rapportera via www.vinterfaglar.se eller vår app Vinterfåglar Inpå Knuten. På webben kan du både rapportera och se statistik och i appen kan du rapportera. Så, vill du kunna följa din statistik behöver du rapportera via webb eller app redan i år. Använder du denna blankett så skicka in den senast den 31 januari.