Här finner du några tips och önskemål inför årets räkning!

 

  1. Försök att räkna på ungefär på samma sätt varje år.

  2. En bra metod är att räkna under en timme och sedan skicka in rapporten.

  3. Det är det högsta samtidigt sedda antal individer av en art som ska registreras i rapportformuläret. Således; om du först ser 7 talgoxar, en stund senare 8, och ytterligare senare 4, är det alltså 8 som ska skrivas in i rapportformuläret.

  4. Använder du en stickprovsmetod under hela helgen är det på samma sätt, enligt punkten ovan, det högsta samtidiga antalet som ska registreras in. 

  5. Om du inte har tillgång till dator under helgen kommer registreringsformuläret att vara öppet fram till 6 februari.

  6. Flera personer kan rapportera från en och samma adress, men då måste åtminstone förnamnet skilja eftersom programmet kontrollerar om det redan finns en rapport på den aktuella adressen.

  7. Det är viktigt att berätta om du är medlem i BirdLife Sverige för att vi ska slippa skicka dubbla inbjudningar och kanske också tidningar inför kommande års "Vinterfåglar inpå knuten".

  8. Välkommen till Facebookgruppen "Fåglar Inpå Knuten" som är bemannad med flera volontärer under rapporteringshelgen. Facebookgruppen Fåglar inpå knuten

 

Snälla lämna en e-postadress så att vi kan skicka den årliga sammanfattningen elektroniskt istället för på papper. Det spar pengar för oss och det belastar vår och fåglarnas miljö mycket mindre.

Du kan också lägga till ett antal arter som inte finns med i grundmallen på rapporteringssidan.

Från och med 2015 sparas dina årliga rapporter i en databas som du själv kan titta tillbaka på. Dessutom, om du deltagit tidigare år, kan dina räkningar från tidigare år (2006-2017) finnas med. Det är under förutsättning att det har varit möjligt att tolka adressen som du skrivit in när du rapporterat från tidigare år. Adress och namn jämförs. Från vår sida har vi gjort en stor insats för att tolka de adresser som skrivits från tidigare år. Om du inte hittar tidigare år så har vi inte lyckats tolka dina adresser och då är det inte någon idé att höra av sig till oss eftersom vi redan gjort det som går att göra för att leta fram adresser ur de gamla årliga databaserna.

Du är välkommen att skicka in din rapport via datorn för räkningshelgen 26-29 januari fram till måndagen den 5:e februari.