Kortversion av vad du behöver göra!

I menyn när du är inloggad: Klicka på Mina rapporter.
Min Rapporterinsgstatistik i vänstermenyn visar din rapportplats. Om den du vill rapportera från saknas, gå till ”Lägg till ny rapportplats”.

Rapportera

Flik 1 — Välj rapportplats.
Flik 2 — fyll i antal av de arter du sett. Om arten inte finns, så för vi inte statistik över den.
Flik 3 — Granska och rapportera på den gröna knappen längst ner.

Om du vill ändra antal av något, gå åter in på flik 2 och ändra/lägg till. Klicka på flik 3 igen och rapportera på nytt. Det är bara den sist inskickade rapporten som används.

Vill du rapportera på papper och skicka in? Läs längst ner på den här sidan.
 

Så här går Vinterfåglar Inpå Knuten till!

 1. Kampanjen genomförs alltid i slutet av januari. Räkningen pågår från fredag morgon till måndag kväll. 2022 är detta 28/1—31/1. Man kan skicka in rapporten ända till den 7/2.

 2. Skriv upp det högsta sammanlagda antalet individer av en art som du ser vid ett och samma tillfälle. Du rapporterar endast de fåglar som äter vid din fågelmatning.

 3. Ser du först 5 talgoxar, sedan 8 och därefter 6, så är det 8 som rapporteras. Du ska INTE ADDERA ihop alla fåglar du ser.

 4. Har du frågor är du välkommen att mellan klockan 09.00 och 17.00 ringa Kajsa Grebäck på 073-148 29 89 eller Niclas Lignell på 076-891 76 67. 

 5. Är du osäker på vilken art du ser, så hoppa över den i rapporteringen eller ring vår telefonjour ovan för att få hjälp.
 6. Under hur lång tid skall man räkna, handlar det om flera timmar? Man räknar under en stund som man själv avgör längden på, men den skall räcka för att artbestämma fåglarna i lugn och ro och behöver man hjälp med det är man välkommen att ringa supporten.

 7. När du är inloggad så kan du spara dina siffror i rapporten genom att skicka in den, annars försvinner siffrorna. Se nästa punkt.

 8. Om du är inloggad så kan du kan gå tillbaka och ändra/lägga till i din rapport flera gånger under de aktuella dagarna. Om du väljer att skicka in en rapport igen så uppdateras den med korrekta siffror. Det är alltid den sist inskickade rapporten som är den som gäller.

 9. Man tar inte bort gamla rapportplatsen om man flyttat, de hänger ihop med statistiken. Lägg bara till en ny.

 10. Har du råkat lägga in dig rapportplats två gånger kan du själv lägga ihop dem på Uppdatera rapportplats.

 11. Välkommen till Facebookgruppen "Fåglar Inpå Knuten" som är bemannad med flera volontärer under rapporteringshelgen. Facebookgruppen Fåglar Inpå Knuten

 

Här finns ett rapportformulär i PDF-format för utskrift. Du kan dela ut det till vänner och bekanta som inte har en dator eller telefon att rapportera ifrån.

Klicka här för att ladda ner pappersrapport

Obs! Det bästa är om du kan rapportera via www.vinterfaglar.se eller vår app Vinterfåglar Inpå Knuten. På webben kan du både rapportera och se statistik och i appen kan du rapportera. Så, vill du kunna följa din statistik behöver du rapportera via webb eller app redan i år. Använder du denna blankett så skicka in den senast den 5 februari.