Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK)


Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) genomfördes första gången 2006. Vid det första årets arrangemang deltog strax under 10 000 olika fågelmatningar vilket sågs som en fantastisk framgång. Numera är det omkring 20 000, alltså dubbelt så många som rapporterar. 

Evenemanget är känt bland de flesta naturintresserade i Sverige och uppmärksammas ofta stort av media. Idén är hämtad från RSPB, BirdLife-partnern i Storbritannien och liknande räkningar genomförs i slutet i januari i flera länder i norra Europa.


Appen Vinterfåglar finns tillgänglig från både Appstore och Google Play. Med hjälp av den kan du registrera hur många fåglar du ser samtidigt av varje art, det finns rikligt med bilder och dessutom kan du lyssna på fågelläten och få en kortfattad information om de respektive fågelarterna. 

Från och med år 2015 går det att följa sin matning under förutsättning att man har använt samma adressuppgifter.

 
Här kan du läsa kortrapporter från tidigare år!

Anders Wirdheim, Kampanjledare
BirdLife Sverige

 

Journalister kan ta kontakt med BirdLife Sveriges kampanjledare Anders Wirdheim på 0705-137576 eller anders.wirdheim@birdlife.se.