Bändelkorsnäbb

Bergfink

Björktrast

Blåmes

Bofink

Domherre

Dubbeltrast

Duvhök

Entita

Fasan

Fiskmås

Gärdsmyg

Gräsand

Gråsiska

Gråsparv

Gråspett

Gråtrut

Grönfink

Grönsiska

Gulsparv

Järnsparv

Kaja

Koltrast

Korp

Kråka

Kungsfågel

Lappmes

Lappsparv

Lavskrika

Mindre hackspett

Mindre korsnäbb

Nötkråka

Nötskrika

Nötväcka

Pilfink

Råka

Ringduva

Rödhake

Rödvingetrast

Sävsparv

Sidensvans

Skata

Skogsduva

Skrattmås

Snösparv

Sparvhök

Sparvuggla

Stare

Steglits

Stenknäck

Stjärtmes

Större hackspett

Större korsnäbb

Svarthätta

Svartmes

Talgoxe

Tallbit

Talltita

Tamduva

Tofsmes

Trädkrypare

Turkduva

Varfågel

Vinterhämpling