Tallbit

Stor finkfågel som häckar i nordliga barrskogar men som vintertid kan söka sig söderut, främst på jakt efter rönnbär. Hanen röd och honan vackert tecknad i grått och gulgrönt. Kan lockas till fågelmatningar om det erbjuds rönnbär.