Gulsparv

Gulsparven är en av få fågelarter som vid matningarna nästan uteslutande äter havre och annat spannmål. Den har en långsträckt kroppsform och håller sig nästan alltid på marken när den letar mat. Hanen är gulare än honan (som helt kan sakna gult i dräkten). Gulast är alltid huvudet. Båda könen har även en iögonfallande rödbrun övergump. Gulsparven minskade mycket kraftigt i antal i mitten av 1900-talet på grund av jordbruksgifter. Den är fortfarande en vanlig gäst på fågelmatningar på landsbygden, mera ovanlig i städer.