Björktrast

Efter koltrasten är björktrasten den vanligaste trasten vi våra matningar, men den är ovanlig i Norrland vintertid. Jämnstor med koltrast men med helt annan teckning: Grå på huvud och bakre delen av ryggen, främre ryggen brun och undersidan ljus med gul anstrykning och översållad av svarta teckningar. Uppträder ofta ganska burdust vid en matning. Kommer i regel i flockar men kan även uppträda ensam. Äter likt koltrasten helst frukt och bär vid matningarna, allra helst äpplen.