Gärdsmyg

Gärdsmygen är en av våra allra minsta fåglar, brun och nästan klotrund med en uppåtstickande ganska kort stjärt. Den äter egentligen inget av den mat vi placerar på våra fågelmatare men lockas ändå fram för att ta små insekter och andra kryp som finns vid matningarna under dagar med lite högre temperatur. Precis som rödhaken hävdar gärdsmygen vinterrevir genom att sjunga. Den hörs främst under dygnets ljusa timmar och ofta i samband med att solen bryter fram.