Talgoxe

Under alla år som vi räknat fåglar vid matningarna har talgoxen varit den talrikaste arten. Den finns dessutom över så gott som hela landet och är lätt att känna igen med sin vita kind som inramas av svart och den gula undersidan med ett längsgående svart band som en slips. Hanarna har bredare “slips” än honorna som ofta enbart har ett smalt band och dessutom mattare gul färg. Talgoxen är också en av våra vanligaste trädgårdsfåglar sommartid och tar tacksamt våra holkar i anspråk.