Bofink

Bofinken är Sveriges näst talrikaste fågel och häckar numera över nästan hela landet. Det stora flertalet flyttar dock söderut under vintern, och det är bara i södra Götaland som den är en regelbunden övervintrare. Vintertid har framför allt hanarna en mattare färgad dräkt än sommartid, men den känns igen på sina dubbla vita vingband. Hanen har brun rygg och ljust roströd undersida, honan olivgrön rygg och gråbeige undersida. Håller oftast till på marken under matningen där den plockar frön.