Tofsmes

Tofsmesen är en barrskogsmes som sällan påträffas långt från mera sammanhängande barrskogar. Den är omisskännlig med sin gråspräckliga tofs som ger den ett piggt utseende. Ovansidan är brun och undersidan smutsvit. Likt titorna saknas tofsmesen på Gotland och den är sällsynt eller saknas i större delen av Norrlands inland. Den kan vara svår att locka fram till fågelmatningar, men det finns också områden där den är en regelbunden gäst. Där äter den gärna fett men också energirika fröer som solrosfrö.