Skogsduva

Grå liksom ringduva och många tamduvor och något mindre än dessa. Övervintrar endast sparsamt i Sverige, främst i Skåne men kan också förekomma betydligt längre norrut. Ses vid fågelmatningar i anslutning till åkermark, exempelvis foderplatser för fasaner.