Lavskrika

Lavskrikan är en sällskaplig kråkfågel som främst finns i Norrlands inland. Den är bruntonad med mörkbrunt huvud och roströda inslag på vingar och stjärt. Lavskrikan lever i flockar och kommer ofta fram till fågelmatningar, förutsatt att dessa finns i skog. Påfallande ofta är den oskygg och det är inte ovanligt att den äter ur handen på folk.