Koltrast

Sveriges nationalfågel som förgyller vårkvällarna med sin vackra sång har även blivit en allt vanligare övervintrare. Den har även utvidgat sitt vinterområde norrut och finns numera i samhällen ända upp till Norrbottens kustland. Omisskännlig: hanen svart och honan mörkt brun. Försöker ofta hävda revir vid en fågelmatning och jaga bort andra trastar, men i södra Sverige kan man även se den flockvis vid matplatserna. Äter framför allt frukt och bär vid matningarna men även fettrik föda.