Domherre

Omisskännlig, hanen med röd undersida, honan med sobert brungrå, och båda könen med svart hjässa, gråaktig rygg, svarta vingar och stjärt samt lysande vit övergump. Detta är nog den främsta favoriten vid fågelmatningarna och också den svenska julkortsfågeln. Men den traditionella bilden med domherrar i en havrekärva stämmer inte särskilt bra. Havre kan nog snarare ses som extrem nödproviant för domherre. Istället är det solrosfrön och hampfrön som domherrarna föredrar. Betydligt vanligare vintertid i norr än i söder.