Dubbeltrast

Dubbeltrasten är vår största trast och ser ut som en stor och högrest version av taltrasten, gråbrun ovan och kraftigt fläckad undertill. Merparten flyttar men ett övervintrande bestånd finns i mistelrika trakter i Mälardalen. Mycket ovanlig vid fågelmatningar där den äter frukt.