Svartmes

Svartmesen är den minsta av våra mesar och ser ut som en liten talgoxe helt utan gula eller gröna färger. Istället är den tecknad i grått, svart och vitt och den har ett tydligt vitt parti i nacken som talgoxen saknar. Den är en utpräglad barrskogsfågel, men lokalt i landet har den även etablerat sig inne i samhällen. På Gotland är svartmesen talrikare än på fastlandet eftersom den inte har konkurrens av titor och tofsmesar. Vid fågelmatningar äter den likt andra mesar både rent fett och fettrika fröer.