Tamduva

En tamduva kan ha nästan vilken färg och vilken teckning som helst. Det är resultatet av att den har avlats av människor i omkring 6000 år. Förvildade tamduvor finns i snart sagt alla samhällen där oftast häckar på byggnader och faktiskt kan häcka året om. Färgerna varierar som sagt och i storlek är tamduvan något mindre än en ringduva och ser mera kompakt ut. Den kommer ofta till fågelmatningar i städer och större samhällen och äter liksom ringduvan gärna havre och vete men även andra fröer.