Lappmes

Lappmesen är nära släkt med titorna och ser ut som en lite varmare färgad tita med bruna istället för grå och svarta teckningar. Kroppssidorna går ofta i orange och haklappen är större än hos titorna. Det är en utpräglad norrlandsfågel med utbredning i Norrlands inland ner till allra nordligaste Dalarna. Vid fågelmatningar tar den främst fett och fettrika fröer.