Pilfink

Gråsparvens något mindre släkting som känns igen på sin bruna hjässa och svarta kindfläck. Hanen och honan är, till skillnad från hos gråsparven, lika och går inte att skilja på dräkten. Lever också nära människan men påträffas oftare än gråsparven lite längre från bebyggelse. Har snarare ökat än minskat i antal och har även spridit sig norrut i landet under senare årtionden. Äter allehanda fröer vid fågelmatningen och, precis som gråsparven, även havre och vete som ratas av de flesta andra gästerna.