Gråsiska

Likt grönsiskan är gråsiskan en liten fågel, men den är huvudsakligen tecknad i grå och bruna nyanser. Den varierar mycket – från kallt gråbrun till varmt gulbrun i tonen. Hanar och äldre honor har en röd fläck i pannan och hanarna även ett rött bröst som varierar i omfattning. Kommer nästan alltid i flockar och är normalt betydligt vanligare vintertid i norra Sverige än längre söderut. Uppträdandet kan variera mycket från år till år beroende på tillgången på mat ute i naturen. Äter frön vid fågelmatningen.