Bändelkorsnäbb

Den minsta av korsnäbbarna och ganska lätt igenkännlig genom sina dubbla vita vingband. Gillar kottarna på lärkträd och på granar med små kottar men äter även rönnbärskärnor och kärnor från olika prydnadsaplar. Sällsynt gäst vid fågelmatningar.