Korp

Korpen är vår största kråkfågel (tillika vår största tätting). Den är helt svart och har en kraftig näbb. Den är likt övriga kråkfåglar en allätare men den äter huvudsakligen animalisk föda, inte minst kadaver som den bland annat hittar längs våra större vägar. Den är dessutom försiktig för att inte säga skygg. Vill man locka fram korpen till en fågelmatning ska man därför placera denna ganska långt från närmaste hus och dessutom mata med större talgstycken eller annat fett.