Stjärtmes

Detta är kanske vår näpnaste fågel, liten och svartvit med rosa stråk och med en mycket lång stjärt. Det vita huvudet med ett runt pepparkornsöga är mycket tilltalande. Det är också det faktum att stjärtmesen är mycket social och håller ihop i familjeflockar vinter igenom. Den kommer även flockvis till fågelmatningarna där den gärna utnyttjar både talgbollar och jordnötter. Som besökare vid fågelmatningar är stjärtmesen ganska ny. Det är först under denaste 20 åren som den börjat dyka upp på våra matningar.