Snösparv

Precis som lappsparv förhållandevis stor och ganska kompakt. Ljus och hanarna har stora vita fält på vingarna (honor något mindre och ungfåglar endast ett vingband). Övervintrar sparsamt på fält i Sydsverige. Besöker ofta fågelmatningar i norr under vårflyttningen.