Svarthätta

Denna sångare har blivit en allt mera regelbunden övervintrare, främst i södra Sverige men den ses sparsamt även längre norrut vintertid. Hanen grå med svart hjässa som inte når ner över ögat (till skillnad från titorna), honan gråbrun med rödbrun hjässa. Till skillnad från titorna har svarthättan inte någon haklapp under näbben utan strupen är ljus. Sommartid är svarthättan insektsätare, men under hösten går den över till en diet som domineras av bär. Vid fågelmatningen är det bär och frukt men även fett som lockar.