Turkduva

Turkduvan är den minsta av våra häckande duvor och den är lätt känna igen på sin ljust brunbeige fjäderdräkt med ett svart band på halsens sida. Den är knuten till samhällen och större lantgårdar. Vintertid lever den på spillsäd och förekommer därför ofta där det hanteras spannmål. Men den kommer även fram till fågelmatningar där den äter både havre och olika fröer. Turkduvan har en spännande historia. Under 1900-talet spred den sig från Turkiet över snart sagt hela Europa. Därefter har den åter minskat och är nu ganska ovanlig.