Talltita

Till skillnad från entitan finns talltitan i nästan hela landet (men båda saknas på Gotland) och den är främst knuten till barrskog. Den är något mera kontrastrik än entitan med vitare kind och ett vitt stråk längs vingen som bildas av vita fjäderkanter. Huvudet upplevs också som större, den har något av en tjurnacke. Näbben är enfärgad utan vit fläck på inre delen och haklappen är oftast större än hos entitan. Båda titorna skiljs från svarthättan bland annat på att den mörka hjässan når ner över ögat. Äter både talg och frön vid fågelmatningen.