Nötkråka

Nötkråkan är en kråkfågel med karaktäristisk dräkt: mörkbrun och översållad med vita fläckar. Den är ungefär så stor som en kaja och förekommer hos oss i två former – en tjocknäbbad i söder och en smalnäbbad i norr. Den sistnämnda är en sentida invandrare från Ryssland och det är främst denna som kommer fram till fågelmatningar.