Bergfink

Påminner i kroppsform om sin nära släkting bofinken, men är färgstarkare med orange bröst och vingtäckare. Har även iögonfallande vit övergump. Huvud och framrygg brunspräckliga. Medan bergfinken är en norrlandsfågel sommartid, är det nästan enbart i södra Sverige som den ses vintertid. Anledningen är att den naturliga vinterföda främst utgörs av bokollon. Kommer även till fågelmatningar, ibland i stora flockar, de äter frön av olika slag men helst solrosfrön och hampfrön.