Sparvuggla

Medan sparvhöken är småfåglarnas värsta fiende vid fågelmatningar i södra Sverige är sparvugglan det längre norrut. Jagar ofta småfåglar vid matningar i gryning och skymning. Liten, knappt stor som en stare, brunspräcklig med gula ögon.