Gråspett

Gråspetten är den av våra hackspettar som oftast besöker fågelmatningar. Men den finns i stort sett enbart från Svealand och norrut. Det svenska kärnområdet finns i sydvästra Norrland med den tätaste förekomsten i Hälsingland. I Götaland är den en sällsynthet. Lätt att känna igen – grön på ovansidan och gråaktig på undersida och huvud. Hanen har en röd fläck i pannan. Sommartid lever gråspetten främst på myror, men vintertid är det ren talg, talgbollar och annat fett som kan locka fram gråspetten.