Ringduva

Ringduvan är lätt att känna igen, stor och grå med en vit fläck på halsen och ett vitt band längs den hoplagda vingen. De allra flesta (mer än 99 procent) av våra ringduvor flyttar ut ur landet vintertid. Men en ökande andel stannar, främst i de allra sydligaste landskapen. Där lever ringduvorna främst av bokollon och spillsäd vintertid, men de kommer även fram till fågelmatningar. Där är ringduvan av ganska få arter som håller till god med havre och vete men de äter även andra fröer.