Större hackspett

Den särklassigt vanligaste av hackspettarna. Elegant tecknad i svart och vitt med ett klarrött parti på undergumpen. Hanen har även en röd fläck i nacken. Finns i nästan hela landet och kommer gärna fram till fågelmatningar. Allätare som vid matningen äter både frön och fett (t.ex. talg). Ute i skogarna är granfrö och tallfrö viktig vinterföda. Kottarna tas med till speciella platser, s.k. hackspettssmedjor. Där kilas kotten fast, varpå hackspetten med näbben hackar upp kottfjällen för att komma åt de näringsrika fröna.