Grönfink

Grönfinken är lätt att känna igen på sin gröna, nästan enfärgade dräkt som hos hannen går i gulgrönt men hos honan i grågrönt. Båda könen har ett gult stråk längs vingens framkant och stjärtsidan. Fram till början av 2000-talet ökade grönfinken stadigt och spred sig norrut i landet, men från 2008 har den drabbats av en sjukdom som inneburit att beståndet minskat markant. Fortfarande är den ändå en av våra vanligaste gäster vid fågelmatningarna där den främst äter solrosfrön och hampfrön.