Kråka

I dagligt tal säger vi kråka. Benämningen gråkråka används för att skilja vår form från svartkråkan som tar vid från Danmark och söderut. Behöver egentligen ingen beskrivning eftersom det är en av våra mest välkända fåglar, men stor och grå med svart på vingar, stjärt och huvud. Likt andra kråkfåglar är gråkråkan allätare och mycket anpassningsbar. Men den är också läraktig, och därmed både lite försiktig och vaksam. Numera övervintrar gråkråkan i stora delar av landet – förr flyttade merparten söderut till kontinenten.