Stare

Som övervintrare finns staren normalt enbart i allra sydligaste Sverige och oftast längs kusterna. Men milda vintrar kan den vara mera spridd. Vållar ibland huvudbry eftersom den vintertid ser lite annorlunda ut än på sommarhalvåret. Borta är glansen i fjädrarna. Istället är den mörk och liksom översållad av vita prickar. Även näbben är mörk. Lever sommartid främst på insektslarver och bär. Vid fågelmatningen är det fett men också frukt och bär som lockar staren. Sällan ensam utan normalt en flockfågel.