Lappsparv

Förhållandevis stor och kompakt sparv som relativt regelbundet övervintrar i litet antal på barblåsta fält i södra Sverige. I samband med dåligt väder kan de söka sig in till fågelmatningar där de letar frön på marken.