Kungsfågel

Vår minsta fågel övervintrar i stora delar av södra och mellersta Sverige men håller sig då främst i barrskogar, särskilt granskog. På senare tid har det rapporterats kungsfåglar från fågelmatningar i eller nära skogar. I regel är det talgbollar som då besöks.