Statistik


För att se ett län eller en kommun skriv bara in de inledande tecknen så visas ditt valda alternativ.

OBS! Filtrering görs antingen på Län eller Kommun.

Statistik - filter

Summering 2024
Antal matningar 80 Antal rapportörer 72 Antal individer 3856
Summering 2023
Antal matningar 65 Antal rapportörer 60 Antal individer 2756
Topplistan 2024 Visa alla
1 Talgoxe 516
2 Blåmes 394
3 Koltrast 304
4 Pilfink 270
5 Domherre 235
6 Gulsparv 209
7 Steglits 205
8 Gråsiska 187
9 Skata 155
10 Kaja 136
11 Grönfink 123
12 Nötväcka 118
13 Stjärtmes 114
14 Grönsiska 113
15 Gräsand 112
16 Gråsparv 78
17 Större hackspett 67
18 Tamduva 53
19 Stenknäck 48
20 Kråka 47
21 Entita 44
22 Bofink 42
23 Svartmes 39
24 Tofsmes 28
25 Trädkrypare 20
26 Rödhake 20
27 Korp 19
28 Fasan 18
29 Björktrast 16
30 Sidensvans 16
31 Ringduva 14
32 Nötskrika 14
33 Skogsduva 12
34 Talltita 11
35 Sparvhök 11
36 Skrattmås 10
37 Bergfink 9
38 Kungsfågel 7
39 Gärdsmyg 6
40 Mindre hackspett 4
41 Duvhök 3
42 Stare 2
43 Svarthätta 2
44 Fiskmås 2
45 Varfågel 1
46 Järnsparv 1
47 Vinterhämpling 1
Topplistan 2023 Visa alla
1 Talgoxe 513
2 Blåmes 339
3 Koltrast 297
4 Pilfink 235
5 Skata 147
6 Gulsparv 139
7 Steglits 108
8 Nötväcka 91
9 Kaja 90
10 Grönfink 90
11 Gråsparv 86
12 Domherre 78
13 Större hackspett 67
14 Grönsiska 48
15 Stjärtmes 47
16 Tamduva 38
17 Ringduva 36
18 Entita 33
19 Bofink 32
20 Svartmes 31
21 Stenknäck 28
22 Tofsmes 22
23 Kråka 21
24 Korp 19
25 Nötskrika 18
26 Björktrast 14
27 Fasan 11
28 Rödhake 11
29 Gräsand 10
30 Trädkrypare 9
31 Sparvhök 7
32 Bergfink 6
33 Talltita 6
34 Stare 6
35 Skogsduva 6
36 Gärdsmyg 4
37 Mindre hackspett 4
38 Gråsiska 3
39 Kungsfågel 3
40 Fiskmås 2
41 Järnsparv 1